Reglement van de rit

Art. 1 Registratie

 • Deelnemers moeten zich vooraf inschrijven via de SLCE-website (http://slce.info)
 • Rit alleen toegankelijk voor motorfietsen (Quads niet toegestaan)
 • Maximaal 300 deelnemers.
 • Alleen degenen die online hebben betaald zullen worden geregistreerd
  De deelnameprijs is vastgesteld op 100 € + een voorschot van 50 € (inschrijving en online betaling via de website van de ASBL S.L.C.E.: Inschrijving)
  Een aanbetaling van 50 € is vereist wanneer u zich inschrijft, waarom?
  Deze waarborg zal u worden terugbetaald (+/- 5 dagen na de rit), indien u de regels van veiligheid, goed gedrag… hebt gerespecteerd, die voor iedereen moeten gelden om de rit tot een succes te maken. In geval van schade of herhaaldelijk niet naleven van de instructies van de Marshals, zal uw waarborg ingehouden worden om de veroorzaakte schade te herstellen.

In geval van terugtrekking binnen 6 dagen voor het evenement (kennisgeving per e-mail vóór 5 maart 2023), zal het inschrijvingsgeld worden terugbetaald minus 30€ voor administratieve kosten. In alle andere gevallen wordt alleen de aanbetaling terugbetaald.

Bij je inschrijving krijg je een sticker met je deelnamenummer: deze sticker moet je tijdens de rit op je motor plakken.

Art. 2 Overeenstemming van de motorfietsen

Alle motorfietsen moeten voldoen aan de verkeersregels.

De organisatoren zullen de conformiteit van de motoren controleren en wel op de hieronder vermelde punten:

 • Veiligheid (remmen – wielnaafspeling)
 • Koplamp en achterlicht (+ remlicht)
 • Het geluid van de motorfietsen mag niet meer dan 94 db bedragen. (FMB normen)
 • Enduro weg legale banden (voor en achter) zijn verplicht.
  Motocross banden zijn niet toegestaan (ze zijn niet goedgekeurd voor gebruik op de weg en hebben grotere spijkers die niet zijn toegestaan door de autoriteiten die ons toestemming hebben gegeven om te rijden in de bossen en andere gebieden die gewoonlijk strikt verboden zijn voor motorvoertuigen).

Het achterspatbord, kruisvormig, is verboden. De nummerplaat moet duidelijk op de kentekenplaathouder zijn aangebracht (een kopie van een goede kwaliteit sticker is aanvaardbaar, maar wij raden u sterk aan het origineel bij u te hebben in geval van politiecontroles).
Motoren die niet aan de bovenstaande punten voldoen, zullen niet aan de rit mogen deelnemen.

Art. 3 Ruiteruitrusting

Het dragen van een door de wegcode goedgekeurde helm is verplicht,

Bovendien moet de bestuurder zijn groene verzekeringskaart, zijn inschrijvingsbewijs en zijn rijbewijs bij zich hebben. De bestuurder zal een verklaring moeten ondertekenen dat hij de huidige regels eerbiedigt.

Art. 4 Parcours

Het parcours zal bestaan uit om het even welk terrein, kleine wegen, landweggetjes of kreupelhout… voor iedereen en op elk moment toegankelijk en uitvoerbaar zonder hulp van buitenaf.

Aan de RECHTER kant van de route zullen borden worden geplaatst met pijlen en verf. De wijze van signaleren zal aan het begin worden uitgelegd.

Iedere bestuurder die per ongeluk van het pad afwijkt, zal moeten terugkeren naar het punt waar hij het heeft verlaten. In geval van overmacht kan de organisator de door de rit afgelegde afstand verminderen en/of het parcours wijzigen.

Art. 5 Vertrek

De administratieve en technische controles worden om 8.00 uur geopend. Start van de rit om 9.00 uur in groepjes van maximaal 3 à 4 renners per minuut. Laatste start om 10.30 uur.

Art. 6 Gedrag van de ruiters

Rijd rustig in de dorpen, om zo weinig mogelijk te storen. Elk gedrag dat als gevaarlijk wordt beschouwd, kan leiden tot de uitsluiting van de rijder van de rit. De paden blijven open tijdens deze rit….prudence.

Elke rijder die nalaat een gewonde rijder bij te staan, zal na verificatie worden bestraft met de borgsom.

De piloten moeten zich houden aan de geldende verkeersregels en aan de borden die door de organisator zijn geplaatst tijdens de verschillende doortochten van plaatsen tijdens de rit. Elke rijder die, na onderzoek, schuldig wordt bevonden aan een overtreding van deze code of bewegwijzering, wordt uitgesloten van de rit en krijgt zijn borg niet terug.

De organisatoren kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan een machine, haar toebehoren of uitrusting tijdens de Ride, hetzij door brand, ongeval, diefstal of beschadiging of anderszins. De organisatoren kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade, incidenten en/of ongevallen veroorzaakt door de deelnemers, hoe belangrijk deze ook zijn.

Voetgangers, mountainbikes en ruiters hebben voorrang op de paden, stap opzij en laat ze passeren, zet de motor af. Een beetje hallo kan geen kwaad.

De eerste in de groep is verantwoordelijk voor het zwaaien naar collega’s en het afremmen wanneer hij voetgangers, ATV’s en ruiters tegenkomt. Zwaai als je andere weggebruikers tegenkomt.

—————————————————————————————————————————————————————

Deze hele structuur is opgezet om u in staat te stellen ten volle van de rit te genieten en de duurzaamheid van de organisatie ervan te garanderen. Dit brengt een aantal beperkingen met zich mee die moeten worden nageleefd, op straffe van uitsluiting. U dient de aangegeven route te volgen en de aanwijzingen van de organisator op te volgen. We doorkruisen beschermde gebieden die alleen voor ons toegankelijk zijn tijdens deze rit, mits we de geldende regels respecteren. Het is dus formeel verboden om de aangegeven paden te verlaten of van de route af te wijken. Indien een deelnemer om welke reden dan ook niet binnen een redelijke termijn naar het podium kan terugkeren (mechanisch defect, vermoeidheid, enz…), moet hij de organisatie hiervan verplicht op de hoogte brengen met alle middelen waarover hij beschikt.

 • Bij een ongeval moeten de deelnemers de organisatie of de hulpdiensten met alle beschikbare middelen op de hoogte brengen.
 • Respecteer het milieu, omheiningen en plantages.
 • Respecteer privé-eigendom en land dat niet aan de organisatie toebehoort.
 • Laat uw terrein achter zoals u het gevonden heeft en laat niets rondslingeren. Gebruik vuilniszakken.
 • Vuur maken is verboden.
 • Houd uw honden aan de lijn.
 • Gebruik loodvrije benzine en milieuvriendelijke producten.
 • Zorg ervoor dat benzine, olie en andere giftige producten verzegeld zijn.
 • Vermijd het verspillen van giftige producten, ze zijn ook schadelijk voor de natuur.
 • Gebruik een absorberende mat onder de motorfiets wanneer u mechanische werkzaamheden verricht.
 • Beperk het aantal motoren, scooters enz. op de parkeerplaats voor de veiligheid van de toeschouwers.
 • U bent burgerlijk aansprakelijk in geval van een ongeval.
 • Wees een voorbeeld voor uw collega’s en het publiek.
 • Een ecologisch verantwoorde houding en gedrag brengt duurzaamheid in de motorsportorganisaties.
 • De milieuambtenaren en de organisatoren danken u voor uw medewerking en uw respect voor de natuur.